We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". OK, rozumiem

News


Spotkanie Członków i Sympatyków Fundacji

Spotkanie Członków i Sympatyków Fundacji

2 VIII 2018, 09:18:00


Fundacja I See You ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie Członków oraz Sympatyków naszej Organizacji, które odbędzie się w piątek 3.08.2018 roku w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w sali 3.35 o godzinie 11:30. W holu przed głównym wejściem będzie punkt informacji oraz wolontariusze, którzy pomogą w dotarciu do miejsca spotkania.

Serdecznie zapraszamy.