We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". OK, rozumiem

News


Biała Laska

24 XII 2018, 11:43:00

Biała laska dla osoby ze znacznym uszczerbkiem analizatora wzrokowego jest podstawowym narzędziem do codziennego funkcjonowania.

Jest tak ważna jak oczy przewodnika. Informuje o przeszkodach, wskazuje schody i stanowi bezpieczeństwo zarówno dla osoby niewidomej

 jak i otoczenia. Z ogromną przyjemnością informujemy, że to już piąta biała laska, którą obdarowaliśmy naszych beneficjentów.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie hojność i dobroduszność naszych sponsorów: Sebastian Brzeski

 i ORW Bursztyn.  W imieniu obdarowanych jak i własnym serdecznie dziękujemy.