We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". OK, rozumiem

News


Ambasador Programu Dostępność

Ambasador Programu Dostępność

24 XII 2018, 11:37:00

Wspaniała informacja i ogromna duma!

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja I See You stała się Ambasadorem Programu Dostępność Plus. W dniu wczorajszym zostało podpisane Partnerstwo na rzecz dostępności i dołączyliśmy do zacnego grona Sygnatariuszy. Na spotkaniu konferencyjnym obecnością zaszczycił nas Minister Jerzy Kwieciński. Dziękujemy za wyróżnienie oraz możliwość uczestniczenia w tak ważnym i przełomowym wydarzeniu jakim jest wdrażanie Programu Dostępność Plus, mającego na celu poprawienie  jakości życia osób z niepełno sprawnościami. Należy podkreślić również profesjonalne przygotowanie samego spotkania oraz życzliwą obsługę i niezwykle dużą wiedzę oraz zaangażowanie całego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia, cele oraz harmonogram i etapy wdrażania Programu. Cała wiedza jest niezwykle cenna a sam Program bardzo budujący. Będziemy starali się odpowiedzialnie i z pełną świadomością angażować się w tworzenie dostępnych przestrzeni oraz przekazywać jak najwięcej informacji z tego zakresu.